ÍSLAND Á AÐ VERA EIGN ÞJÓÐARINNAR. HÚN Á AÐ EIGA Í SAMEININGU FJÖLL, DALI, VÖTN, ÁR OG JÖKLA. ÞETTA ER LANDIÐ OKKAR ALLRA ! 

SKORUM Á RÍKISSTJÓRNINA OG ALÞINGI AÐ SETJA ÞESSAR KRÖFUR OKKAR Í LÖG:

 1. Að enginn geti átt/keypt land á Íslandi nema að eiga lögheimili hér á landi. Ef um bújarðir er að ræða skal viðkomandi eiga lögheimili á býlinu. 

2. Að takmarka fjölda og stærð eigna í eigu sömu aðila og skal eignarhald vera algjörlega gegnsætt, hver eigi land og hvar. 

3. Að ríkið og sveitafélög eigi sameiginlegan forkaupsrétt að öllu landi, sem selt er eða fer í eyði, og verði kaupverð háð opinberu mati þar sem fyrrum nýting seljanda vegur þyngst. Ósnortið land í almanna eign verði ekki selt úr eigu þjóðarinnar. 

4. Að tryggður verði réttur almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi, með virðingu fyrir náttúru og umhverfi. 

5. Að skýrt sé að þjóðin öll eigi vatnið, orkuna og aðrar auðlindir landsins og allir landsmenn hafi óhindraðan aðgang að hreinu vatni og hreinu lofti. 

6. Gera skal bændum kleift að selja jarðir til ríkis og sveitafélaga og leigja landið síðan afsömu aðilum á sanngjörnu verði. Býlin yrðu þó eign ábúenda.

Nafn *
Nafn